Wil je ook graag met een een geweldige blonde gaan stappen

Henk zit op de kleine zitbank in de vijfde rij rechts, kompleet ingeklemd tussen zijn vrouw aan het gangpad, en zijn dochter. Iedereen in ingetogen-donkere kleren. Het is warm in de kerk. Zijn droge tong likt langs even droge lippen en zijn grote verlangen voelt als een levend ding in zijn lichaam. Hij klemt zijn handen om zijn knieën want, zoals hij eens had gelezen, het zijn de handen die diepe gemoedsbeweging openbaren. Vandaag zal hij haar ook niet mogen zien, het is zondag.

Hij hoort de dominee, daarboven hem, in zijn preekstoel. De stem hoort hij, maar niet wat er gesproken wordt. Zijn eega zal er hem van langs geven als, thuis bij de nazit, de preek zal worden besproken. Bij een kopje koffie en een krakeling. Hij zal dan zijn schouders omhooghalen en mededelen: ik werk de hele week hard, zes volle dagen. In de kerk rust ik.

Maar rust is er niet bij, in Henk. Met zijn ogen gesloten ziet hij in zijn geest die prachtige blonde, haar stralende ranke vorm, ze oogt koel, echter wat verwarmt ze hem toch iedere keer heerlijk. Heden niet, daar het is zondag. Hij heeft een hekel aan de zondag, aan de parochie en aan de evangelist en soms ook een beetje aan zijn saaie vrouw. Hij denkt dat ze een mening heeft van zijn passie, al is er geenszins over gesproken. Maar kijken dat ze naar hem kan, als hij en de blonde tegelijkertijd waren. Die verwerping, die opgetrokken neus.
houten zonnebril

Hij fantaseert graag, over hoe hij haar eens mee naar huis zal nemen, bijvoorbeeld hij nu doet, op de derde rij rechts, en klemt zijn handen nog steviger om zijn knieën. Zijn droge mond beweegt mee met de woorden van het gezang. Vervolgens gaat de kudde heen, in vrede, omdat het is immers zondag. Koffie en een krakeling. Zijn vrouw zegt dat ze het een prachtige preek vond, over verdraagzaamheid. De dochter knikt en Henk denkt: ja-ja, ik wilde dat ze daar eens wat van leerden. Vorige week ging die over mindering, ook al zo'n "prachtige preek", en daarvan hadden ze maar genoeg geleerd.

Een 2e kopje koffie, zonder krakeling dus. Henk telt de uren: nog 10 en daarna kan-ie naar bed. Gelukkig valt hij steevast terstond in slaap. Wanneer hij dan wakker wordt is het maandag. Hoezo duren zondagen constant zo verdomde lang, denkt hij. Hij haalt even diep adem en duwt een vuist in zijn buik. Zijn vrouw kijkt op van haar handwerk, een wenkbrauw opgetrokken. 'Gas', mompelt Henk. Hij staat op en loopt de achtertuin in. Zijn frustratie tracht hij kwijt te raken met schoffel en hark, maar overal, en vooral in de bloemen in de achtertuin, ziet hij haar, zijn prachtige blonde.

Uiteindelijk maandag. Zoals iedere werkdag informeert zijn vrouw hoe laat hij thuis zal zijn voor het avondmaaltijd. 'Weer een nazit met de ploeg zeker?', vraagt ze pinnig met een spaarzaam mondje. 'Vóórbespreking voor het werk van morgen', antwoordt hij, zoals op elke werkdag, en denkt: ze heeft inderdaad niks geleerd gister. Maandagmiddag, kwart over vier. De gereedschappen en toestellen in de keet, hangslot erop. 'Doei', of een 'tot morrege', elk gaat zijns weegs. Henk zet zijn houten zonnebril op, De zon schijnt nog steeds heel fel.

Het was een warme dag vandaag. Henk ruikt niet erg fris en zijn handen en werkkleren zijn stoffig. Haar zal het hier geen barst uitmaken, weet hij zeker, ze laat zich door hem nemen zoals hij bij haar komt. Hij haast zich naar de plaats waar hij haar zal aantreffen en van haar zal smullen. Zodra hij de deur achter zich sluit ziet hij haar. Zoals elke werkdag wacht ze op hem, in haar stralende gouden rijpheid. Henk grijnst om haar koele uiterlijk want weet van het vuur, die heerlijke prikkeling die ze hem geeft. Voor hij haar pakt glijdt zijn eeltige en niet zo schone wijsvinger over haar welving, de leest zo strak, speeksel loopt in zijn mond als hij haar met een hand omvat. 'Gouden pracht, mijn prachtige blonde' spreken zijn ogen en gulzig zet hij zijn mond aan haar. Zijn ogen zijn toegeknepen in genot, zijn tong viert feest als hij haar proeft. De zijne, eindelijk ... 'Nog een pilsje, Henk?'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wil je ook graag met een een geweldige blonde gaan stappen”

Leave a Reply

Gravatar